• Ring : 51 51 27 40

Betaling & tilskud

Betalingen på kr. 9.200,- skal falde til Økoditte den 1. i hver måned. Derefter vil du modtage kommunens tilskud på kr. 6.787,- Du modtager kommunens tilskud bagud, den sidste bankdag i hver måned. Forældre pris er 2.413,- pr. måned.

Skulle betalingen til Økoditte ikke finde sted har jeg ret til at frasige mig pasning af jeres barn.

Betaling: Almindelig bank overførsel. Bankforbindelse: Sparekassen Vendsyssel, Viborg

Gebyr

Når i har takket ja til en plads hos Økoditte aftaler først et kontaktmøde. Her udfylder vi de nødvendige papirer og jeg vil i den forbindelse opkræve et gebyr på kr. 2.315,- Gebyret bliver fratrukket jeres første betaling.

Dette er for at sikre Jer som forældre at pladsen ikke går til et andet barn. Hvis I som forældre springer fra inden barnet er begyndt tilbagebetales gebyret ikke.

Forældretilskud og søskenderabat

Der ydes forældretilskud og søskenderabat efter kommunens gældende takster. Søskenderabat opnår man selvom ens andet barn bliver passet i en kommunal børnehave eller SFO.

Nyttige links

Tilskud til privat børnepasning: http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Priser/Tilskud-til-privat-pasning

Priser for børnepasning: http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Priser

Kontaktpersoner ved Viborg Kommune:

Ansøgninger, økonomi, bevillinger. Sabrina Rettig Kjærulffm, Tlf.: 87 87 10 78, mail: srk@viborg.dk

Godkendelse og tilsyn. Michael Grarup Broe Møller, Tlf.: 87 87 10 22, mail: mimoel@viborg.dk eller Anette Jønsson, Tlf.: 87 87 10 19, mail: ajoen@viborg.dk